Što radi imuni sistem

Riječ imuni znači oprost, a ako potražite dalje u značenju same riječi kao pojašnjenje navodi se i riječ otpornost. Znači, imuni sistem je vještina našeg organizma ili bića da se izbori i protiv izvanjskih djelovanja koje mi percipiramo kao štetne. To mogu biti elementi koji prijete našoj cjelovitosti i opstanku, a potencijalno ugrožavaju zdravlje našeg… Read More »